WERKWIJZE

Na het voeren van een kosteloos kennismakingsgesprek waarin u uw wensen aan ons kenbaar maakt kunnen wij geheel vrijblijvend voor u een prijsopgave maken van onze werkzaamheden. Uw wensen en onze kennis vormen samen het programma van eisen. In nauw overleg met u wordt een schetsplan opgezet dat voldoet aan uw criteria en past binnen de gemeentelijke randvoorwaarden en vigerende wetgeving. Hindernissen tackelen wij uiteraard vooraf om verrassingen achteraf te voorkomen.

Het opzetten van het ontwerp gaat meteen vergezeld met een raming van de te verwachten bouwkosten en een maquette of 3D artist-impression. Op deze manier kunt u daar waar nodig eenvoudig aanpassingen verrichten en het plan verfijnen. Bij het behalen van eventuele welstandsgoedkeuring of sluiten van compromissen met omwonenden staat u met onze aanpak en esthetische onderbouwing ijzersterk.

Het vergunningtraject kunt u zowel technisch als procedureel aan ons overlaten. Daarmee heeft u maar één aanspreekpunt en hoeft zelf u geen contacten te leggen met Bouw- en Woningtoezicht, brandweer, geotechnicus, constructeur, klimaatadviseur of andere betrokkenen. Omdat wij uw plan tot in de puntjes digitaal uitwerken en goede contacten hebben met de goedkeurende instanties verloopt het vergunningtraject vlot en efficiënt.

Ook het bouwkundig bestek schrijven wij graag voor u en zonodig helpen wij bij de aannemersselectie. Met welke aannemer u uiteindelijk in zee gaat bepaalt u uiteraard zelf. Na de aanbesteding kunt u ons inschakelen voor bouwtoezicht of desgewenst volledige directievoering van de bouw. Aan een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, bouwer en ontwerper hechten wij grote waarde, alleen zó kan een goed gebouw tot stand komen.