ENERGIE BESPARINGSADVIES

De meeste gebouwen dateren van vóór het jaar 2000. Ondertussen zijn de energieprijzen en eisen voor isolatie en verwarming ingrijpend veranderd. De kloof tussen bestaande bouw en nieuwbouw groeit. Voor wie het comfort in zijn of haar gebouw wil verhogen en op termijn flink wat geld wil besparen is ons energie besparingsadvies een onmisbaar document.

Comfort en behaaglijkheid in gebouwen worden bepaald door diverse facetten. De energetische status van bijvoorbeeld uw woning wordt niet alleen bepaald door uw stooktoestel, verwarmingslichamen en leidingwerk. Maar juist de buitenschil en aansluitingen (bijvoorbeeld koudebruggen) van het gebouw zorgen in veel gevallen voor een inefficiënt energieverbruik. Ook de situering, indeling en mate van afdichting kunnen resulteren in temperatuurverschillen, ongewenste luchtstromen en onnodige energielekken. Dit heeft een grote uitwerking op uw energierekening. De bouwfysische buitenjas van uw woning en de stook- en ventilatiebehoefte dienen in evenwicht te zijn. Zodanig dat u ook gezond woont. Met name in bestaande bouw kunt u het energieverbruik vaak stapsgewijs aanpakken. Maar ook bij verbouwingen is het zeer verstandig verder te kijken dan alleen de goed geïsoleerde uitbouw zelf.

Met een opname ter plaatse (nulmeting) wordt de huidige energetische status van uw woning vastgesteld. Daaruit wordt een vrijblijvend besparingsadvies uitgewerkt, aangevuld met mogelijke investeringskosten, besparingen en terugverdientijden. Basis is de Trias Energetica. Per maatregel wordt een indicatie aangegeven wat de sprongen zijn in energielabels. Daarnaast wordt de rapportage aangevuld met praktische tips om energie te besparen.