BESTEKSERVICE

Tekeningen geven de positie, maatvoering en detaillering van de gebouwonderdelen aan. Een geschreven document gaat inhoudelijk dieper in op alle zaken, dit is het bestek. Om aannemers zo goed mogelijk te kunnen aansturen schrijven wij dit graag voor u. Dit wordt samen met alle tekeningen en berekeningen een contractstuk. U kunt hiermee oneindige discussies tijdens de bouw voorkomen. Alle materialen, normen en condities worden hierin uitdrukkelijk vastgelegd zodat vergelijken van aannemersbegrotingen appels met appels wordt, kwaliteit tijdens de bouw goed te overzien is en eventueel meer- en minderwerk altijd te controleren valt.

Een bestek is maatwerk en kan - afhankelijk van de omvang van het project - volgens de Sfb- of Stabu-systematiek geschreven worden. Bij minder omvangrijke projecten spreekt men van een Werkomschrijving of Technische Omschrijving.

Met een bestek in de hand zal de uitvoering van het project extra gestructureerd lopen en is het werk op de bouwplaats meetbaar, zodat u bij de bouw door de aannemer ook het kwaliteitsniveau kunt verwachten waar u om gevraagd heeft en bij een wanprestatie altijd een vangnet heeft.