BEGROTINGEN EN CALCULATIES

Als u gaat bouwen is het van belang dat de te verwachten bouwkosten inzichtelijk zijn en beheersbaar blijven. Om deze reden maken wij altijd een bouwkostenraming bij onze ontwerpen.

Niet alleen in voorlopige ontwerpfase houden wij rekening met uw budget, ook bij de technische uitwerking zullen wij dit budget binnen de marges houden, zodat aannemers u in het vervolgtraject niet verrassen met een sterk afwijkend kostenplaatje.

Werkzaamheden als het controleren van offertes, aannemersbegrotingen en calculaties van derden kunt u eveneens aan ons toevertrouwen.