BOUWTOEZICHT

Wij bieden u na de bouwvoorbereiding desgewenst bouwtoezicht van de bouw. Wij vinden het belangrijk om toezicht te houden op de bouwkundige werkzaamheden. Het is van belang dat de beoogde kwaliteiten daadwerkelijk gerealiseerd worden zonder onnodig tijdverlies of overmatige uitgaven. In veel gevallen is dat voor u als opdrachtgever alleen al fysiek ondoenlijk. Daarnaast is het uw plicht om de bouw te blijven toetsen op de contractstukken en regelgeving.

Bouwtechnische controle zien wij als een middel om de bouwer te laten bewijzen dat iets goed is, niet als een stok om mee te slaan. Helaas zit het soms in de aard van de bouwwereld om alles minimaal volgens voorschriften te doen voor de goede sier, zonder oog voor het echte doel: realiseren van kwalitatief goede en gezonde gebouwen die u comfort verschaffen voor de lange termijn en ook voor een eventuele volgende eigenaar nog aantrekkelijk zijn. Het niet naleven van regels is uiteindelijk duurkoop. Ook uw verzekeraar zal problemen hebben met een bouwwerk dat onvoldoende aan de technische regelgeving voldoet.

Wij toetsen de aannemer tijdens de bouw aan het bestek, tekeningen en vigerende regelgeving, zodat u bij de bouw ook het kwaliteitsniveau kunt verwachten waar u om gevraagd heeft. We bouwen immers niet om aan de minimale wettelijke eisen te voldoen maar om aan uw wensen te voldoen. Ook de vooroplevering en eindoplevering doen wij graag voor u. Aan een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, bouwer en ontwerper hechten wij grote waarde. Alleen zó kan een goed gebouw tot stand komen.