EXPERTISE

Nieuwe ontwikkelingen op allerlei terreinen, zowel technisch als maatschappelijk, maken dat de bouwwereld continu in beweging is. Aspecten als comfort, flexibiliteit en toekomstwaarde worden steeds belangrijker. Bouwplexx zoekt daarom steeds de balans tussen functionaliteit, duurzaamheid en esthetische waarde van een gebouw. Daarbij ziet Bouwplexx ook toe op een harmonieuze relatie tussen het gebouw en omgeving. U staat hierin als opdrachtgever altijd centraal.

Of u nu nieuw wilt bouwen of een bestaand pand heeft dat u wilt renoveren, veranderen, uitbereiden of wilt herbestemmen, er zullen altijd allerlei vragen rijzen aan uw kant. Heeft u bijvoorbeeld voor bepaalde onderdelen een vergunning nodig en wat is de meest efficiënte manier deze te behalen? Hoe is uw plan het beste constructief uitvoerbaar? Wat zijn slimme voorzieningen als het gaat om energiezuinigheid, akoestiek, brandveiligheid en inbraakwerendheid? Welke materiaaltoepassingen, eisen, certificaten, keurmerken en garanties zijn belangrijk om kwaliteit te waarborgen? Op al uw vragen kan Bouwplexx u een antwoord geven.

Bouwplexx ontwerpt, tekent, toetst en berekent. Ook lastige situaties en risico-inventarisaties bij issues zoals brandbeheersing, milieu en wateraccumulatie kunt u aan ons toevertrouwen. Met onze aanpak kunt u ervan uitgaan dat uw project nu en ook in de toekomst voldoet aan het brede scala van gebruikerswensen, prestatie-eisen en kwaliteitsnormen der bouwkunst.

Behalve in het voortraject zijn wij ook actief in de uitvoering. Dit betreft het verrichten van keuringen, inspecties, bouwtoezicht en opleveringen.