BOUWBESLUITTOETS

Het Bouwbesluit is een AMvB die de minimale bouwtechnische basiskwaliteit beschrijft voor zowel nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. Het is de schakel tussen maatschappij en bouwpraktijk, met als doel veilige, gezonde, bruikbare en duurzame bouwwerken. Voor menigeen een ingewikkeld document. Per april en deels per juli 2012 is het vernieuwde Bouwbesluit in werking getreden. Uw bouwplan, vergunningplichtig of niet, dient hier te allen tijde aan te voldoen. De gebouweigenaar is in geval niet naleven van deze AMvB wettelijk aansprakelijk. Het Bouwbesluit zou eigenlijk geen onderwerp van discussie moeten zijn, maar een doelgericht instrument voor het creëren van waarde in de bouw.

Kans op instorting, het risico van blijvend menselijk letsel of overlijden en de kans op milieuschade zijn zaken die in het Bouwbesluit vertaald worden naar harde grenswaarden. Dat wil overigens niet zeggen dat overschrijding van die waarden per definitie leidt tot onveiligheid, ongezondheid of beperkte duurzaamheid. Het Bouwbesluit biedt namelijk ook de ruimte voor gelijkwaardige oplossingen. In hoeverre deze toepasbaar zijn valt per situatie te bezien, denk bijvoorbeeld eens aan uw verzekeraar. Wij zorgen dat uw plan altijd in alle opzichten voldoet.

Omdat de aspecten behaaglijkheid en comfort niet meetbaar zijn gemaakt in het oerwoud van regeltjes, zorgen wij dat zaken als gebruiksgemak, veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid overvloedig en slim in uw project geïmplementeerd worden, zodanig dat u dit ook "voelt". Voldoet uw nieuwe plan aan het Bouwbesluit? Dan zult u voor het onderdeel bouwen altijd omgevingsvergunning ontvangen van de gemeente en heeft u automatisch het niveau van energielabel A.