BOUWTECHNISCHE KEURINGEN

Onze keuringen geven een gedetailleerd beeld van het onderhoud van uw vastgoed en de daarmee gemoeid zijnde kosten. De keuringen hebben landelijke dekking en zijn o.a. geschikt voor koper, verkoper, exploitant, hypotheekverstrekker of VVE. Onze objectieve rapporten onderscheiden zich door hun breed toetsingskader, uitgebreide kostenraming, duidelijk beeldmateriaal en onderbouwd hersteladvies.

Een koper draagt onderzoeksplicht en een verkoper draagt meldingsplicht. In oude en nieuwe woningen houden zich veelal gebreken schuil op plaatsen waar men het niet verwacht. Vaak ziet aspirant koper de gebreken niet direct. Soms is zelfs de gehele bouw slecht uitgevoerd of zijn er door de vorige bewoner bouwkundig onverantwoorde ingrepen of bezuinigen doorgevoerd waarvoor u gewaarschuwd dient te worden. Bij onze visuele bouwkundige inspecties wordt uitgebreid gerapporteerd. Onze bevindingen worden vertaald naar een gemakkelijk leesbaar en bruikbaar inspectierapport, waarmee u een kat in de zak kunt voorkomen en aantoonbaar kunt onderhandelen met de verkopende partij.

Ook uw NHG-keuring, opleverkeuring voor nieuwbouw of het meerjarenonderhoudspan voor het VVE voeren wij graag uit. Desgewenst verzorgen wij ook uw verbeterplan voor niet-noodzakelijk onderhoud, bv. voor het opwaarderen van isolatie of inbraakveiligheid.

Voor meer informatie, voorbeeldrapporten en richtprijzen surf naar www.bouwtechnisch-rapport.nl en bekijk onze korte film op youtube.