ONTWERP

Of u zelf reeds de eerste krabbels op papier heeft of ons de volledige vrije hand geeft in het ontwerp, Bouwplexx neemt het stokje over wanneer u dat wilt. Alle esthetische, technische en procedurele zorg nemen wij u uit handen en uw ideeën worden uitvoerbaar. Ook plannen onder strenge architectuur kunnen wij voor u verzorgen. Wij ontwerpen naar uw wensen en niet aan de hand van lijstjes!

Heeft u al eens nagedacht over wat u aanspreekt en over hoe u uw gebouw wilt vormgeven? Wilt u traditioneel, vernieuwend en/of duurzaam bouwen? Heeft u in uw omgeving elementen opgemerkt die uw aandacht getrokken hebben en die u wilt gebruiken in het nieuwe ontwerp? Aan welke functionele eisen moet uw gebouw voldoen en kunt u daarmee bouwen voor het leven? Het maken van goede bouwplannen is geworteld in een telkens bewegende wetenschap. Verbeteringen van bouwnormen alsmede private kennis en ervaring maken dat deze wetenschap zich voortdurend doorontwikkelt. Bouwplexx adviseert u graag.

Wij toetsen uw ideeën eerst aan de gemeentelijke randvoorwaarden en vigerende wetgeving. Hindernissen tackelen wij reeds vooraf om verrassingen achteraf te voorkomen. Bij het ontwerpen maken wij meteen een raming van de te verwachten bouwkosten en een maquette of realistische 3D-visualisatie zodat uw bouwplan echt tot leven komt. Op deze manier kunt u daar waar nodig eenvoudig aanpassingen verrichten en het plan verfijnen. Ook het behalen van eventuele welstandsgoedkeuring of sluiten van compromissen met omwonenden wordt zo sterk vergemakkelijkt.