BOUWKUNDIG TEKENWERK

Bouwplexx verzorgt al uw bouwkundig tekenwerk van schets tot en met uitvoering. Dit geschiedt volledig geautomatiseerd. Wij werken o.a. met Arkey ASD, BouwConnect, Artlantis Studio en andere vooraanstaande programmatuur uit de bouwwereld. Ook BIM behoort tot de mogelijkheden.

Het tekenwerk bij grote projecten kan men over het algemeen uitsplitsen in:
- ontwerptekeningen (fasen structuurontwerp/vlekkenplan, VO en DO);
- bestektekeningen (inpassing van techniek, omgevingsvergunning en bouwvoorbereiding);
- uitvoeringstekeningen (werktekeningen met uitzetplan, matenplannen en aanvullende details);
- verkooptekeningen (bewonerstekeningen voor woningbouwprojecten).

Elk project is maatwerk. Wij staan voor snelle levering en tot in perfectie uitgewerkte bouwplannen, zodat u niet langdurig hoeft te onderhandelen met vergunningverleners. Uw plan voldoet bij ons aan alle bouwregelgeving, indieningsvereisten en bouwverordening van uw gemeente. Ook uw aannemer kan niet om ons heen.