Verbouwing beschermd stadsgezicht

In- en externe verbouwing woning in de Muntel te ˈs-Hertogenbosch.

In het ontwerp wordt nauwlettend rekening met de beschermde status gehouden.

Ontwerp: Bouwplexx
Tekenwerk: Bouwplexx