Uitbreiding vrijstaand hoekhuis te Vught

Uitbeiding aan voorzijde woning met wegbreken diverse bestaande inpandige constructies.

Bouwplexx verrichtte het tekenwerk met bestek en constructie, droeg zorg voor gemeentelijke goedkeuringen en voerde bouwtoezicht.

Status: opgeleverd