Renovatie woning te ’s-Hertogenbosch

Totale renovatie met vergroting van keuken, verplaatsen van twee badkamers, aanpassen van constructie, realiseren van een aanbouw, vernieuwen van alle technische installaties en geheel nieuw afwerken van de woning.

Bouwplexx verzorgde voor dit beschermd stadsgezicht het teken- en rekenwerk, de constructie, benodigde vergunningen, het bestek en bouwtoezicht.

Status: Ontwerp gereed, bestektekeningen gereed, werkbestek gereed, bouw opgeleverd.