Uitbreiding hotel te Oirschot

Uitbreiding van een bestaand hotel conform enerzijds bestaande stijl en anderzijds moderne stijl.

Status: Ontwerp gereed door Bouwplexx
Omgevingsvergunning verleend
Vergunning Brandveilig gebruik verleend
Bouwvoorbereiding gestart