Bedrijfspand Eindhoven

Wijzigingen functievervulling en toets in situ, vervaardigen van tekeningen en berekeningen in het kader van brandveilig gebruik conform het Bouwbesluit en aangestuurde NEN-normen. Op slimme wijze is gelijkwaardigheid aangetoond en zijn er zijn binnen het budget diverse brandscheidingen met de nodige blusvoorzieningen gerealiseerd.

Status: direct goedgekeurd door gemeente